Tuoteryhmät

Selaa aakkosellista luetteloa

Energialähteet ja polttoaineet

 1. Aurinkoenergia
 2. Bioenergia
 3. Fuusioenergia
 4. Geoterminen energia
 5. Hiilidioksidin talteenotto
 6. Kierrätyspolttoaineet, jätteet
 7. Kivihiili
 8. Maa- ja biokaasu
 9. Maa- ja ilmalämpö
 10. Nesteytetty biokaasu (LBG)
 11. Nesteytetty maakaasu (LNG)
 12. Turve
 13. Tuulivoima
 14. Vesivoima
 15. Vetyteknologia, polttokennot
 16. Ydinvoima, pienreaktorit (SMR)
 17. Vuorovesi- ja aaltoenergia
 18. Öljy
 19. Tulevaisuuden energiainnovaatiot

Energian tuotanto, jakelu ja varastointi

 1. Akkuvoimalaitokset, akkuvarastot
 2. Aurinkovoimalat
 3. Energiayhtiöt
 4. Hajautettu energiantuotanto
 5. Jätteenpolttolaitokset
 6. Kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslaitokset
 7. Lämpökeskukset ja -laitokset
 8. Lämpöpumppulaitokset
 9. Maakaasun siirto ja myynti
 10. Pellettivoimalat
 11. Pienkattilat
 12. Polttoainelogistiikka
 13. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto – CHP-laitokset
 14. Sähkön siirto ja myynti
 15. Tuulivoimalat
 16. Energian varastointi
 17. Vesivoimalat
 18. Voimalaitokset
 19. Voimalaitosten tehon nosto, modernisoinnit
 20. Ydinvoimalaitokset, pienydinvoimalat (SMR)
 21. Tulevaisuuden energiantuotantomuodot

Ilmasto- ja energiapolitiikka, energiamarkkinat

 1. Energiakauppa
 2. Mittaus ja kaukoluenta
 3. Päästökauppa
 4. Päästöraportointi, päästöjen todentaminen
 5. Päästövähenemien hyödyntäminen
 6. Sähköpörssitoiminta
 7. Vihreät sertifikaatit, sähkön alkuperäismerkintä

Energiantuotannon ja -jakelun järjestelmät, laitteet, komponentit ja varusteet

 1. Analysaattorit
 2. Aurinkopaneelit ja -keräimet
 3. Automaatio- ja prosessinohjausjärjestelmät
 4. Diesel- ja ottomoottorit
 5. Eristeet
 6. Generaattorit
 7. Hitsauslaitteet ja -tarvikkeet
 8. Höyryturbiinit
 9. Kaasuturbiinit
 10. Kattilat ja kattilalaitokset
 11. Kaukojäähdytys, kaukokylmä
 12. Kaukokäyttöjärjestelmät
 13. Kaukolämpö
 14. Kemikaalit
 15. Kompressorit
 16. Kumituotteet, letkut, palkeet
 17. Kunnonvalvonta ja diagnostiikka
 18. Liittimet ja asennuslaitteet
 19. LVI-järjestelmät
 20. Lämmönvaihtimet, lämmöntalteenotto
 21. Lämpöpumput
 22. Materiaalit
 23. Mittalaitteet, sensorit
 24. Muuntajat, kytkinlaitokset
 25. Painelaitteet ja putkistot
 26. Polttimet
 27. Polttoaineiden kuljetinlaitteet ja järjestelmät
 28. Polttoainevarastot, siilot, säiliöt
 29. Puhaltimet
 30. Pumput
 31. Savukaasujen puhdistus
 32. Suodatinjärjestelmät, suodattimet
 33. Syöttöveden ja lauhteen käsittely
 34. Sähkölaitteet ja -tarvikkeet
 35. Sähkömoottorit, taajuusmuuntajat
 36. Tiivisteet
 37. Tuhkan ja kuonan käsittely
 38. Vaihteistot
 39. Valvontalaitteet
 40. Varavoimajärjestelmät ja -laitteet
 41. Vedenkäsittelylaitteet
 42. Venttiilit ja -toimilaitteet
 43. Vesiturbiinit

Käyttö ja kunnossapito

 1. Alihankintapalvelut
 2. Asennuspalvelut
 3. Automaatiopalvelut
 4. Etäluenta
 5. Hitsaus
 6. Huoltoautot, huoltoautokuljetukset
 7. Huoltopalvelut
 8. Kaukokäyttö
 9. Kiinteistöt
 10. Koneet ja laitteet
 11. Kunnonvalvonta
 12. Kunnossapidon suunnittelupalvelut
 13. Kunnossapitopalvelut
 14. Laatujärjestelmät
 15. Mallinnukset
 16. Mittaukset, mittalaitteet
 17. Modernisointipalvelut
 18. Pintakäsittely ja korroosionesto
 19. Prosessiautomaatio
 20. Siivous ja puhtaanapito
 21. Sähkölaitteet
 22. Tarkastus, testaus
 23. Työvälineet ja -varusteet
 24. Varaosat ja tarvikkeet
 25. Vedenkäsittely, kemikaalit
 26. Verkkojen huolto- ja kunnossapito
 27. Voiteluhuolto
 28. Vuosihuollot

Tiedonhallinta, tietojärjestelmät, digitalisaatio

 1. Analysointijärjestelmät
 2. Asiakastietojärjestelmät
 3. Energianmittaus, mittausohjelmistot
 4. Energiatiedon hallinta
 5. IoT-palvelut ja tiedonkeruu
 6. Kiinteistönpidon järjestelmät
 7. Kunnossapitojärjestelmät
 8. Kyberturvallisuuspalvelut
 9. Lohkoketjut
 10. Materiaalihallintajärjestelmät
 11. Mobiilisovellukset ja langaton tiedonsiirto
 12. Projektien hallintajärjestelmät
 13. Simulointijärjestelmät
 14. Sähköiset laskutusjärjestelmät
 15. Tietojärjestelmien ylläpito
 16. Tuotannonohjausjärjestelmät
 17. Turvallisuus- ja valvontajärjestelmät

Energiatehokkuus ja energiansäästö

 1. Energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, energiatodistukset
 2. Energiatehokkuuspalvelut, energiansäästöpalvelut
 3. Kulutuksen ohjaus ja kysyntäjousto
 4. Järjestelmät, laitteet ja ohjelmistot
 5. Lämmön talteenotto ja hyötykäyttö
 6. Suunnittelu ja konsultointi

Ympäristöteknologia, jätteiden käsittely ja hyödyntäminen

 1. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
 2. Kierrätys, jätteiden energiahyödyntäminen
 3. Jäähdytys- ja jäteveden käsittely
 4. Kiinteän jätteen käsittely
 5. Melun ja äänen torjunta
 6. Savukaasujen puhdistus
 7. Ympäristön mittalaitteet, säähavaintolaitteet
 8. Ympäristö- ja laatujärjestelmät

Kestävä kaupunki- ja energiainfra, uudet energiateknologiat ja -palvelut

 1. Energiatehokas kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Smart City
 2. Hankkeet, projektit ja rahoitus
 3. Hajautettu energiantuotanto, lähienergia, mikroverkot
 4. Innovaatiot ja uudet energiateknologiat
 5. Kaukolämpö, kaukojäähdytys
 6. Kiertotalous, jätteiden energiahyödyntäminen, teolliset symbioosit
 7. Rakennusten energiatehokkuus
 8. - Lämmitysjärjestelmät
 9. - Ilmanvaihto, lämmöntalteenotto
 10. - Nollaenergiarakentaminen, kiinteistöjen eristäminen
 11. - Energiatehokkaat valaistusratkaisut
 12. - Korjausrakentaminen
 13. - Älykäs talotekniikka ja kiinteistöautomaatio
 14. Suunnittelu-, konsultointi- ja neuvontapalvelut
 15. Tulevaisuuden liikenneratkaisut/Vähäpäästöinen liikenne
 16. - Liikenteen polttoaineet
 17. - Vähäpäästöiset ajoneuvot (sähkö-, biokaasu- etanoli-, vetyautot jne.)
 18. - Liikenteen älykkäät palvelut, mobiilisovellukset
 19. Viranomaismääräykset, direktiivit
 20. Älykkäät energiaverkot ja kysyntäjousto
 21. Älykäs energian käyttö ja ohjaus, mobiilipalvelut

Suunnittelu- ja konsulttipalvelut

 1. Elinkaaren hallinta
 2. Energiatiedon hallinta
 3. Konsultointipalvelut, tekniset asiantuntijapalvelut
 4. Laitossuunnittelu ja laitosten kokonaistoimitus
 5. Neuvontapalvelut, kuntokartoitukset, energiatodistukset
 6. Projektinhallintapalvelut
 7. Rahoitus- ja juridiikkapalvelut
 8. Tutkimus- ja kehitystoiminta

Rekrytointi ja koulutus

 1. Koulutusorganisaatiot, oppilaitokset
 2. Koulutusohjelmat, täydennyskoulutus
 3. Rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut
 4. Vapaat työpaikat
 5. Vapaat harjoittelupaikat, opinnäytetyöt

Muut palvelut ja oheistoiminnot

 1. Julkaisut
 2. Järjestöt, yhdistykset
 3. Koulutus
 4. Kuljetuspalvelut, paikannuspalvelut
 5. Lakipalvelut, juridiset palvelut
 6. Rahoitus
 7. Rekrytointi, henkilöstövuokraus
 8. Riskienhallinta, vakuutus
 9. Tietokannat, toimittajarekisterit
 10. Työsuojelu, työvaatetus
 11. Turvallisuus, työhyvinvointi
 12. Tutkimus
 13. Viranomaiset